Selvstendig næringsdrivende / bedriftseiere

 

Å være selvstendig næringsdrivende eller lede en bedrift, kan av noen erfares som en nokså ensom opplevelse. Selv om mange bedriftseiere har en driv i seg som fører til at de kan stå på og stå på, svært lenge etter at andre har låst døren etter seg og gått heim, kan det å være bedriftseier også oppleves som veldig ensomt. Og dette gjelder for både nystartere og de med mye erfaring bak seg. En skal stadig være frempå, stadig være den som får hjertet i bedriften til å banke, en skal stadig levere. Det går opp og ned i næringslivet, når det er ned, kan det være ganske tøft. Og ikke minst fordi en egentlig ikke kan snakke med noen om det. Du kan ikke si til noen at du er usikker på om din bedrift eksisterer om et halvt år, et år, selvfølgelig ikke. Om dine konkurrenter får nuss i det, er du ferdig. Du vet det, derfor må du ti stille. Og så går det, blant annet fordi akkurat du igjen kommer opp med nye ideer, om market, marketing, driftsform, produkter, skaffer nye investorer etc bedre igjen. Da er det ikke nødvendigvis mange som takker deg, gir deg anerkjennelse. 

Å føle seg slik er ikke en lidelse, men håndterer du det ikke kan det bli det. Du kan gå ned for telling, det vil du absolutt ikke.

Jeg har enorm respekt for selvstendig næringsdrivende. Jeg ser opp mot dem.For deres mot, innsats, ide-rikhet, gjennomføringsevne, viljekraft, for så mye. I mange år har jeg hatt et ønske om å kunne bidra mer til bedriftsutvikling. Å støtte de menneskelige, helt avgjørende ressursene i en bedrift. Jeg har i årene som har gått fått lov til å gjøre dette noen ganger, for nøkkelpersoner i en bedrift og opplevd det som svært givende. 

Nå tilbyr jeg derfor coaching til akkurat deg som opplever dette. Til deg som akkurat nå sliter med å skape resultat etter mange gode år, men også til deg, som sliter i oppoverbakken som nystarter; det er enda tøffere enn du trodde. Jeg vet. Her er det selvsagt fullstendig taushetsplikt! Ikke slit med hele tankekvernet og ensomheten alene! Ta kontakt, så roer vi ned sammen og finner veien fremover. Du er meget velkommen!

Om du kan engelsk, trykk på linken her to come to TOPICS-siden: Topics

Coaching av miljøteam / omsorgsteam

Gjennom årene som lege har jeg sett mange situasjoner, og deltatt i en del av dem, der et team av meget engasjerte og motiverte miljøterapeuter, sykepleiere / hjelpepleiere men også deres ledere opplevde enorme utfordringer som stadig truet og faktisk også skadet enheten i teamet, tryggheten, arbeidsgleden hos det enkelte medlemmet i teamet etc.

Utfordringene er helt opplagt ofte meget store og man bør ha en offensiv holdning for å håndtere dem. Hvis ikke rygger og rygger man, til slutt blir enkelte sykmeldt, noen sier opp, teamet faller fra hverandre. DEt skader selvsagt alle i teamet men opplagt også den teamet skal ta seg av. Jeg har sett og jobbet med team rundt psykisk utviklingshemmede, rundt barn med atferdsvansker,rundt barn i barnevernsinstitusjoner, team rundt alkohol-/rusmisbrukere. 

På slike arbeidsplasser er, nærmest nødvendigvis, hovedfokuset rettet mot den som skal ta imot omsorgen. Men man glemmer ofte at kvaliteten på omsorgen øker når man tar seg godt av de ansatte. 

Jeg har jobbet med å redusere slitasje i slike team, vi har sammen gjenfunnet  den uvurderlige selvtilliten, yrkesstoltheten og arbeidsgleden. DET er artig arbeid, du. Så når jeg nå slutter som lege, vil jeg svært gjerne øke min innsats her. Da er jeg absolutt ikke lege, kun coachen som coacher teamet. At jeg kan ha en god forståelse for hva man opplever som ansatt her, kommer bare godt med da. Ta kontakt på mail@affiliate-executive-coaches.com eller legg igjen en beskjed på kontaktsiden min. Jeg ser frem til å møtes🙂

Om du kan engelsk, trykk på linken her to come to TOPICS-siden: Topics

Personlig coaching

Ikke alle har til enhver tid en person tilgjengelig som de føler kan gå en vei sammen med dem. om ikke annet, bare et stykke. Grunnene til at man av og til har behov for en som støtter en en periode kan være utrolig mange og jeg kan absolutt ikke gjengi dem her. Jeg kjenner selvsagt ikke til alle dem.

Men jeg syns det er rasende spennende å få fremlagt en utfordring, nærmest uansett hva den er. Coaching dreier seg tross alt ikke om at jeg skal fortelle noen hva de skal gjøre, coaching dreier seg om å hjelpe deg med det du gjør, oppdage eller gjenoppdage dine styrker, øke din selvtillit og selvrespekt. Styrke din mot og støtte dine øvelser som skal føre deg dit du ønsker. Nå dine mål!

Ta for all del kontakt med meg for å drøfte hvordan vi sammen kan håndtere det du tenker på, jeg er veldig interessert! Skriv til mail@affiliate-executive-coaches.com eller legg igjen en beskjed på kontaktsiden, så hører du snart fra meg🙂

Om du kan engelsk, trykk på linken her to come to TOPICS-siden: Topics